Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl
GlobusGIS (System Informacji Geograficznej) to mapy cyfrowe przechowywane w postaci wektorów, punktów lub regionów, reprezentacje graficzne obiektów w przestrzeni, ale także system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie operacji z wykorzystaniem danych mapowych.

GIS jest narzędziem, które pozwala pozyskiwać i gromadzić  dane, przetwarzać je do postaci informacji, analizować, a także opracowywać odpowiednie formy wyników przeprowadzonych analiz.  Szerokie grono odbiorców takich informacji - od osób prywatnych po korporacje, reprezentujących biznes, administrację publiczną, edukację, ochronę środowiska i wiele innych dziedzin - może wykorzystywać nieograniczone możliwości oferowane przez systemy informacji geograficznej. 
 
GIS to technologia informatyczna łącząca charakterystykę geometryczną i lokalizację obiektów z ich charakterystyką opisową. Z tradycyjnej mapy papierowej można wyczytać tyle, ile się na niej zobaczy. Natomiast baza danych systemu GIS może zawierać nieograniczoną ilość informacji. Na przykład muzeum jest przedstawione na mapie analogowej jako nazwa i punkt wskazujący jego lokalizację. GIS może określać położenie, zawierać nazwę, informacje o ciekawych wystawach i autorach wystawianych eksponatów, godziny otwarcia dla zwiedzających – wszystkie te informacje, które wcześniej zapisano w bazie danych i które w dowolnym momencie można ze sobą łączyć i analizować. Niejednokrotnie możliwe jest obejrzenie eksponatów muzeum, a nawet odbycie wirtualnej wycieczki po jego salach.

Wiele firm i organizacji wykorzystuje systemy zarządzania bazami danych, które są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane nowymi informacjami. Jeśli te informacje lub powiązane z nimi obiekty zawierają atrybut lokalizacji można je zaprezentować na mapie oraz poddać wszechstronnym analizom przestrzennym. 

GIS umożliwia integrację danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i łączenie ich z innymi zestawami danych, co pozwala na tworzenie ich geoprzestrzennej reprezentacji. Dzięki temu powstaje bogate źródło kompleksowych informacji, które można wykorzystywać w wielu dziedzinach (między innymi w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, rolnictwie, ochronie zdrowia, zarządzaniu zasobami naturalnymi, telekomunikacji czy transporcie). 

Możliwości wykorzystania GIS-u są praktycznie nieograniczone - ogranicza je jedynie nasza wyobraźnia.


Źródło informacji: http://www.esri.pl/
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.