Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Badania focusowe

W dniach 6.06, 12.06 w sali konferencyjnej Starostwa w Parczewie odbyły się badania focusowe z przedstawicielami władz, radnymi oraz mieszkańcami powiatu parczewskiego.
Wyniki spotkania zostana opublikowane w formie strategii końcowej obejmującej diagnozę stanu wyjściowego, hierarchizację potrzeb oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i dostępności oferowanych usług.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

badanie focusowe1

Ankieta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu parczewskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej identyfikacji głównych czynników wpływających na jakość oferowanych usług publicznych, a także barier utrudniających dostęp do nich mieszkańcom powiatu parczewskiego oraz 6 gmin powiatu (gmina i miasto Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, Siemień i Jabłoń).

Ankietę pobierzesz tutaj.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne.

Czytaj więcej...

Filmik promujący projekt

Zapraszamy do zapoznania się z filmikem promującym projekt realizowany w powiecie Parczewskim.

Czytaj więcej...

O projekcie w prasie

O naszym projekcie można przeczytać w Gazecie Wyborczej oraz w Gazecie Parczewskiej.

Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.