Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Ankieta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu parczewskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej identyfikacji głównych czynników wpływających na jakość oferowanych usług publicznych, a także barier utrudniających dostęp do nich mieszkańcom powiatu parczewskiego oraz 6 gmin powiatu (gmina i miasto Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, Siemień i Jabłoń).

Ankietę pobierzesz tutaj.

Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.