Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Publikacje opracowane w ramach projektu

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu:

Diagnoza społecznego zapotrzebowania nat. poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu i gmin w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych informacyjnych:
Wstępny Raport z badań terenowych (ilościowych i jakościowych) - służyć będzie do opracowania strategii poprawy jakości i dostępności usług na terenie powiatu parczewskiego  - Pobierz

Zestaw działań usprawniających proces świadczenia usług publicznych:
Strategia dotycząca poprawy jakości i dostepności usług publicznych w powiecie parczewskim - pobierz

Przewodnik pokazujący w jaki sposób nalezy monitorować jakość i dostępność usług przy pomocy utworzonych narzędzi GIS:
3Przewodnik monitorowania jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim - pobierz

Materiały pokonferencyjne
Prezentacje z konferencji: 1prezentacja2prezentacja3prezentacja4prezentacja

Modelowe analizy demonstrujace w jaki sposób nalezy monitorować i optymalizować jakość i dostepność oferowanych usług publicznych:
Film 1 Edukacja - Zobacz
Film 2 Kultura - Zobacz
Film 3 Opieka zdrowotna - Zobacz
Film 4 Transport - Zobacz
Film 5 Gospodarka Przestrzenna - Zobacz
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.