Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

System Informacyjny Powiatu Parczewskiego

System Informacyjny Powiatu Parczewskiego klik powtał w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowanego ze środkjów Unii Europejksiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

System zapewnia dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych, opisujący powiat parczewski, w tym gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. 

Dostęp do utworzonej aplikacji jest darmowy i dostępny dla każdego przez przeglądarkę internetową klik oraz urządzenia mobilne poprzez stronę przyjaznyparczewski.pl oraz strony internetowe jednostek samorządowych powiatu parczewskiego. Na stronach powiatu należy kliknąć w grafikę z napisem "System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego"

logo-sip-przyjaznyparczewski

Z
apraszamy również do zapoznania się z filmikami instruktażowymi SIP powiatu parczewskiego:

Film 1 Edukacja - Zobacz
Film 2 Kultura - Zobacz
Film 3 Opieka zdrowotna - Zobacz
Film 4 Transport - Zobacz
Film 5 Gospodarka Przestrzenna - Zobacz

a także Przewodnikiem Monitorowania Jakości i Dostępności Usług Publicznych w Powiecie Parczewskim pobierz


SIP Powiatu Parczewskiego pozwala na monitorowanie w układzie przestrzennym dostępności i efektywności następujących usług:    

Usługi edukacyjne: 

Narzędzie informatyczne (analityczne) dla mieszkańców i w postaci aplikacji z mapami ułatwiającymi odnalezienie i wybranie dla dziecka placówki edukacyjnej z uwzględnieniem: granic obwodów szkolnych, odległości od miejsca zamieszkania, czasu dojazdu, ilości dostępnych wolnych miejsc, rejonu objętego dowozem do szkoły (odpowiednio: 3 km – w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów). Narzędzia dla osób zarządzających oświatą obrazujące ilość uczniów w placówkach edukacyjnych w połączniu z danymi nt. tendencji demograficznych i migracji. Narzędzia te posłużą do optymalnego zaplanowania sieci usług edukacyjnych aby były one łatwo dostępne.

Usługi medyczne:

Narzędzie informatyczne (analityczne) dla mieszkańców ułatwiające odnalezienie najbliższej placówki medycznej oferującej pożądane świadczenie i dostęp do określonego specjalisty. Narzędzia informatyczne dla managerów służby zdrowia umożliwiające prowadzenie analiz z zakresu dynamicznie rozwijającej się nauki jaką jest geomedycyna. Narzędzia te na podstawie danych statystycznych będą umożliwiały określenie stopnia ryzyka zachorowalności na poszczególne typy chorób na wybranym obszarze, co pozwoli dostosować sieć placówek medycznych do potrzeb mieszkańców i w konsekwencji ułatwi do nich dostęp.

Usługi komunikacyjne: 

Narzędzie informatyczne w postaci map interaktywnych informujących o przebiegu tras komunikacyjnych, a w przypadku środków transportu wyposażonych w GPS również o bieżącej lokalizacji tych pojazdów, ułatwiających odnalezienie węzłów komunikacyjnych, dworców, przystanków wraz rozkładami jazdy. Narzędzia dla osób zajmujących się organizacją komunikacji pozwalające na efektywne planowanie tras z uwzględnieniem danych statystycznych nt. demografii, potrzeb transportowych, głównych skupisk ludności.

Usługi kulturalne:

Narzędzie informatyczne w postaci aplikacji informującymi o dostępności wydarzeń kulturalnych (jednorazowych i cyklicznych) oraz placówek kulturalnych (domów kultury, bibliotek, galerii sztuki, muzeów, kin, teatrów itp.). Narzędzia dla managerów kultury umożliwiające zbieranie i zarządzanie informacjami o inicjatywach kulturalnych, wytwórcach sztuki ludowej, produktach regionalnych, itp. Informacje te ułatwią planowanie akcji promocyjnych i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców czy turystów tak aby była dostosowana do ich potrzeb i łatwo dostępna.

Usługi udostępniania inwestorom i mieszkańcom informacji geodezyjnej i przestrzennej:

Narzędzie informatyczne pozwalające na publiczne udostępnienie niezbędnych danych związanych z procesami planowania przestrzennego i inwestycyjnego, w tym punkty adresowe, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, itd.
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.