Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Filmy instruktażowe dla portalu SIP powiatu parczewskiego

Zachęcamy do zapoznania się z którkimi filmami instruktażowymi pokazującymi w jaki sposob dokonywać analiz za pomocą utworzonego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego. 

Poniżej prezentujemy 5 filmów odnoszących się do 5 obszarów tematycznych, tj. edukacji, zdrowia, transportu i komunikacji oraz geodezji i planowania przestrzennego.

Film 1 Edukacja - Zobacz
Film 2 Kultura - Zobacz
Film 3 Opieka zdrowotna - Zobacz
Film 4 Transport - Zobacz
Film 5 Gospodarka Przestrzenna - Zobacz
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.