Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Podsumowanie konferencji

  12 grudnia 2013 w Parczewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Udział w niej wzięli pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele instytucji kultury, edukacji, zdrowia oraz firm wszystkich gmin biorących udział w projekcie a także młodzież szkolna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie i mieszkańcy powiatu parczewskiego. Łącznie w Konferencji uczestniczyło 100 osób.

  Wśród prelegentów znajdowali się:  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Wiceprezes Stowarzyszenia „Dom Europy” – Radosław Dudziński, Prezes Gis-Expert Sp. z o.o. - Łukasz Prażmo, Prezes Eurocompass Sp. z o.o.- Ryszard Boguszewski oraz Pracownik Geoinformacji, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - Piotr Bednarczyk.  

  Celem konferencji była prezentacja działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Uczestnikom przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzanych w ciągu ostatniego roku 2013 w powiecie parczewskim. Na podstawie badań została opracowana "Strategia dotyczącą poprawy jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim", którą przekazano w formie publikacji uczestnikom konferencji. Dodatkowo Wykonawca działania odpowiadający za aplikacje przestrzenne przedstawił możliwości prowadzenia analiz przestrzennych przy użyciu powstałego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego. System ten zapewnia dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych opisujących powiat parczewski, w tym gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. W opracowanym dla uczestników przewodniku zaprezentowano przykładowe analizy przestrzenne, które można wykonać w ramach 5 obszarów tematycznych, tj. edukacji, zdrowia, transportu i komunikacji oraz geodezji i planowania przestrzennego. Analizy dotyczą m.in. rozmieszczenia placówek medycznych i kulturalnych, infrastruktury transportowej, dostępności do różnorodnych obiektów oraz zjawisk statystycznych w przestrzeni powiatu parczewskiego. 

Program konferencji:    
9.30 – 10.00     Rejestracja uczestników
10.00–10.15     Otwarcie konferencji - prof. Andrzej Miszczuk – Prezes Stowarzyszenia "Dom Europy”, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UMCS
10.15–10.45      Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju województwa lubelskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
10.45–11.15      Prezentacja projektu „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS”, Radosław Dudziński – Wiceprezes Stowarzyszenia „Dom Europy”, Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
11.15-11.45       Prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego, Łukasz Prażmo – Prezes Gis-Expert Sp. z o.o.
11.45-12.15       Przerwa kawowa, poczęstunek
12.15-12.45       Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w kontekście przeprowadzonych badań i kolejnej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020, Ryszard Boguszewski - Prezes Eurocompass Sp. z o.o.
12.45–13.15      Kluczowa rola Systemów Informacji Przestrzennej w administracji samorządowej, Piotr Bednarczyk - Pracownia Geoinformacji, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
13.15- 14.00      Dyskusja i podsumowanie konferencji     


Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: "Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostepności i jakości usług publicznych" organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.


Prezentacja projektu - prezentacja pdf.
Prezentacja SIP Powiatu Parczewskiego - prezentacja pdf.
Prezentacja Strategii dot. jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim - prezentacja pdf.
Prezentacja Kluczowa rola SIP w administracji samorządowej - prezentacja pdf.

konferencja1konferencja2konferencja3konferencja4
konferencja5konferencja11
 konferencja14konferencja13
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.