Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Zakończenie realizacji projektu

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” z końcem 2013 roku kończy realizację projektu pn. „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W ramach projektu powstał nowoczesny System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego zapewniający dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych, opisujący powiat parczewski, w tym gminy: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. Dostęp do utworzonej aplikacji jest darmowy i dostępny dla każdego przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne poprzez stronę przyjaznyparczewski.pl oraz strony internetowe jednostek samorządowych powiatu parczewskiego.

Powstały System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego jest pierwszym, tak kompleksowym tego typu systemem powiatowym w województwie lubelskim. Stanowić on będzie nowoczesne narzędzie w zarządzaniu jednostkami samorządowymi, m.in. w planowaniu strategicznym i podejmowaniu działań inwestycyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Realizacja projektu przyczyniła się także do powstania „Strategii dotyczącej poprawy jakości i dostępności usług publicznych w powiecie parczewskim”. Publikacja powstała na podstawie danych statystycznych, analiz przestrzennych oraz wyników badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu parczewskiego oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.