Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Powstał System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" powstał nowoczesny System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego zapewniający dostęp do zasobów mapowych i informacji z zakresu usług publicznych, opisujących powiat parczewski, w tym : miasto i gminę Parczew, gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica. Dostęp do utworzonej aplikacji jest darmowy i dostępny dla każdego przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne pod adresem: http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/parczew_sip/
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.