Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Aplikacja "Porównaj się" dla JST

Aplikacja "Porównaj się" to komputerowo wspomagany system umożłiwiający ocenę samorzadowych wydatków i przychodów budżetowych poprzez zestawienie z danymi statystycznymi pochodzącymi z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Aplikacja ta bedzie udostępniona użytkownikom w modelu SAAS.

Usługa PorownajSie jest dedykowana do wszystkich zainteresowanych obiektywną oceną przychodów i wydatków jednostek samorządowych (gmin, powiatów). Naturalnymi, głównymi adresatami systemu są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz radni, czyli osoby mające wpływ na kształt budżetu i potrzebujące prawidłowych kryteriów do porównań i oceny, niezbędnych w procesie podejmowania decyzji finansowych.Drugą grupę odbiorców systemu stanowią osoby zainteresowane strukturą budżetów samorządowych i ich oceną niezbędną podczas przygotowywania np. analiz niezbędnych do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć, tj. np. analitycy zatrudnieni w firmach konsultingowych.

PorownajSie jest aplikacją zbudowaną na zasadzie kreatora. Prowadzi ona użytkownika przez proces tworzenia porównania/analizy/raportu, podpowiadając w poszczególnych krokach optymalne rozwiązania. Użytkownik nie potrzebuje wyszukiwać informacji w nieprzyjaznym zbiorze pomieszanych danych – dzięki aplikacji w intuicyjny sposób jest w stanie zbudować poprawne statystycznie grupy porównawcze i przeprowadzić wielokryterialne analizy danych.

Dane używane do porównań pochodzą z repozytoriów instytucji autoryzowanych do ich kolekcjonowania i publikowania – podstawowym dostawcą wykorzystywanych repozytoriów danych jest Główny Urząd Statystyczny. Dane dostępne w systemie gromadzą informację dotyczącą wszystkich jednostek samorządowych w Polsce i są aktualizowane na bieżąco, wraz z kolejnymi aktualizacjami publikowanymi przez GUS.

Program "Porównaj się" tworzony jest w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Program zostanie udostępniony przedstawicielom władz z powiatu parczewskiego.
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.