Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Raport z badań terenowych projektu Przyjazny Parczewski - Portal GIS w Powiecie Parczewskim

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym Raportem z badań terenowych (ilościowych i jakościowych), który będzie służył do opracowania strategii poprawy jakości i dostępności usług na terenie powiatu parczewskiego  - Pobierz


Raport został opracowany w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systeme usług publicznych na pziomoe lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach -Prgramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.