Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Relacja ze spotkania w Parczewie

W dniu 02.10.2013r odbyło sie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Urzędzie Miasta w Parczewie. W spotkaniu realizowanym w ramach projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzedzi GIS" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 uczestniczyli przedstawiciele władz oraz radni z Starostwa Powiatowego w Parczewie, Urzędu Miasta Parczew oraz Gmin Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Siemień, Podedwórze.

Spotkanie prowadzili - Wiceprezes Stowarzyszenia "Dom Europy" Radosław Dudziński oraz Wykonawca podzadania Prezes Eurocompass sp. z o.o. Ryszard Boguszewski.

Celem spotkania było zaprezentowanie zainteresowanym wyników badań ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu i zebranie wniosków końcowych dotyczących poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmin powiatu parczewskiego w zakresie oferowanych usług edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych i informacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonego spotkania powstanie strategia końcowa obejmująca diagnozę stanu wyjściowego, hierarchizację potrzeb oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i dostępności oferowanych usług.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym Raportem z badań terenowych (ilościowych i jakościowych), który będzie służył do opracowania strategii poprawy jakości i dostępności usług na terenie powiatu parczewskiego  - Pobierz


100 2063 100 2064  100 2086 100 2081 100 2091 100 2089
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.