Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Logo - PrzyjaznyParczewski.pl

Dom Europy

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin

tel.: +48 508194663
email: domeuropy@lubelskie.pl

Badania focusowe

W dniach 6.06, 12.06 w sali konferencyjnej Starostwa w Parczewie odbyły się badania focusowe z przedstawicielami władz, radnymi oraz mieszkańcami powiatu parczewskiego.
Wyniki spotkania zostana opublikowane w formie strategii końcowej obejmującej diagnozę stanu wyjściowego, hierarchizację potrzeb oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i dostępności oferowanych usług.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

badanie focusowe1
Logo UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.